İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Kapı Geçiş Sistemleri

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Hizmet sağlayıcıların arama, sms, e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları izinleri saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların da verdikleri izinleri görüntüleyip, reddedebilecekleri, şikayet edebilecekleri ve yönetebilecekleri, kamunun ise ileti şikayetlerini ve şikayete konu izni görüntüleyebileceği, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemidir.

Kısaca, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir. İYS ‘ye kayıt yaptırmayan, onayı olmayan alıcılara sesli arama, e-posta ya da sms ile ticari elektronik ileti gönderilemeyecektir.

Ticaret Bakanlığının 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.


Ticari Elektronik İleti Nedir?

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri kapsamında ürün, hizmet ve işletmelerinin tanıtımını yapmak için elektronik iletişim araçlarıyla (telefon, çağrı merkezleri, faks, kısa mesaj vb.) yapılan her türlü iletişime, ticari elektronik ileti denir.

Ticari Elektronik İleti kapsamına giren iletiler neler?
Telefon, Çağrı merkezleri, Faks, Otomatik arama makineleri, Akıllı ses kaydedici sistemler, Elektronik posta, Kısa mesaj hizmetidir.


İleti Yönetim Sistemi Nasıl Çalışır?

  • Hizmet Sağlayıcılar, İleti Yönetim Sistemi dışında aldıkları onay ve ret bildirimlerini, web arayüzü veya teknik entegrasyon aracılığıyla İleti Yönetim Sistemi'ne iletecektir.
  • İleti Yönetim Sistemi, kendisine iletilen onaylar için alıcılara bildirim gönderecektir. Alıcılar dilerse bu onay bildirimleri üzerinden çıkış haklarını kullanabilecektir.

İYS Ürünlerimiz

TFS-İYS ÜRÜNLER AÇIKLAMALAR
Marka Listele Hizmet sağlayıcı birden fazla marka tanımlaması yapabilir ve markaların bilgilerini görüntüleyebilir.
İzin Ekleme / Sorgulama Hizmet sağlayıcı, TFT web sitesi aracılığıyla yeni veya mevcut ticari elektronik ileti izinlerinde ekleme ve düzenleme yapabilir. Hizmet sağlayıcı, alıcılardan İYS dışında almış olduğu yeni bir iznin veya mevcut bir iznin onay/ret değişikliği talebini İYS’ye kaydedebilir.
Not: Mevzuat gereğince hizmet sağlayıcılar, alıcıdan gelen değişiklik taleplerini İYS'de 3 (üç) iş günü içinde güncellemekle yükümlüdür.
Tekil İzin Ekleme Hizmet sağlayıcı tek bir kişinin izinlerini ekleyebilir.
Tekil İzin Sorgulama Hizmet sağlayıcı, kayıtlı izinlerinde arama yapmak istediğinde izin yönetimi ekranındaki sorgulama alanını kullanabilir.
Sorgulama sonucunda alıcının izin durumunu görüntüleyebilir.
Çoklu İzin Ekleme Hizmet sağlayıcı toplu olarak kişilerin izinlerini ekleyebilir.
Çoklu İstek Sorgulama Hizmet sağlayıcı, kayıtlı izinlerinde arama yapmak istediğinde izin yönetimi ekranındaki sorgulama alanını kullanabilir.
Sorgulama sonucunda alıcıların izin durumlarını görüntüleyebilir.
Mutabakat İşlemleri Mutabakat metotları, İYS ve hizmet sağlayıcılar arasında tamamlanan günlerde yer alan izin hareketleri görüntülenebilir.
Hem hizmet sağlayıcıların İYS'ye ilettiği hem de alıcıların İYS üzerinden gerçekleştirdikleri işlemlerin iki tarafta da birebir örtüştüğünün tespiti için mutabakat metotları kullanılabilir.
Mutabakat Özet Hizmet sağlayıcı gün sonuna ait özet bilgileri raporlayabilir.
Mutabakat Bilgisi Sorgulama Hizmet sağlayıcı belirli bir zaman içinde bilgi üzerinde değişiklik olup olmadığını görüntüleyebilir.
Mutabakat Kaydet Hizmet sağlayıcı Mutabakat Özeti, Mutabakat Bilgisi Sorgulama, Dosya Al metot cevaplarına göre mutabakatın sağlandığını İYS’ye bildirebilir.
Dosya Al Hizmet sağlayıcı hem hizmet sağlayıcıların İYS'ye ilettiği hem de alıcıların İYS üzerinden gerçekleştirdikleri izin hareketlerinin yer aldığı dosyayı görüntüleyebilir.
Not: Hizmet sağlayıcılar, günlük izin hareket dosyasını indirme isteğini o günün tarihinden yedi gün öncesine kadar olan günler için yapabilir.
TFS-İYS ÜRÜNLER AÇIKLAMALAR
Bayi İşlemleri Hizmet sağlayıcı bayi yönetimi ve bayi izin yönetimi işlemlerini gerçekleştirebilir.
Bayi Yönetimi
Bayi Ekle Hizmet sağlayıcı bayilerini ekleyebilir.
Bayi Listele Hizmet sağlayıcı bayilerini listeleyebilir.
Bayi Sorgula Hizmet sağlayıcı bayilerinin sorgulaması için kullanılır.
Bayi Sil Hizmet sağlayıcı bayilerini silebilir.
Bayi İzin Yönetimi
Bayi İzin Erişimi Ekle Hizmet sağlayıcı bayileri için erişim hakkı ekleyebilir.
Bayi İzin Erişimi Verme Hizmet sağlayıcı izne erişim yetkisi olan eski bayilerinin İYS numaralarını silebilir ve yeni bayilerinin İYS numaralarını ekleyebilir.
Bayi İzin Erişimi Sorgulama Hizmet sağlayıcı bayilerinin izinlerinin erişimini sorgulayabilir.
Bayi İzin Erişimi Silme Hizmet sağlayıcı bayilerinin erişim hakkını silebilir.
Tüm Bayi İzin Erişimi Sil Hizmet sağlayıcı tüm bayilerinin erişim hakkını silebilir.

BAŞVURU FORMU

Sık Sorulan Sorular

  • Hizmet sağlayıcıların arama, sms, e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları izinleri saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların da verdikleri izinleri görüntüleyip, reddedebilecekleri, şikayet edebilecekleri ve yönetebilecekleri, kamunun ise ileti şikayetlerini ve şikayete konu izni görüntüleyebileceği, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemidir.